રુવાટું ફરકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રુવાટું ફરકવું

  • 1

    જરા પણ અસર થવી (બહુધા નકાર સાથે).