રોકડહિસાબ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રોકડહિસાબ

પુંલિંગ

  • 1

    રોકડવ્યવહારનો હિસાબ; 'કૅશ એકાઉંટ'.