રોકડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રોકડી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    દિવસના સાધારણ સમય ઉપરાંત સવારમાં જે વધુ કામે રોકાય તે કે તેની રોકડી મજૂરી.