રોકડું પરખાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રોકડું પરખાવવું

  • 1

    સ્પષ્ટ કહી દેવું.

  • 2

    રુખસત આપવી.