રોગનો ચાળો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રોગનો ચાળો

  • 1

    રોગચાળો; રોગ ફાટી નીકળવો તે.