રોગમાં બોલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રોગમાં બોલવું

  • 1

    રીસમાં બોલવું.