રોગરાઈ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રોગરાઈ

સ્ત્રીલિંગ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    રોગ વળગાડ વગેરેની પીડા.