રોગવિદ્યા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રોગવિદ્યા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    રોગ વિષેની વિદ્યા; 'પૅથોલૉજી'.