રોગ ચડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રોગ ચડવો

  • 1

    રોગનો ચેપ લાગવો.