રોજગાર ચાલવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રોજગાર ચાલવો

  • 1

    ધંધા કે ઉદ્યમમાં ફાયદો રહેવો; ગુજરાન પૂરતો ઉદ્યમ-ધંધો ચાલવો-મળવો.