રોજ ઊઠીને મોં જોવાનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રોજ ઊઠીને મોં જોવાનું

  • 1

    રોજ કામ પડવાનું; રોજનો સંબંધ હોવો.