રોજે જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રોજે જવું

  • 1

    રોજિંદા મહેનતાણે કામ કરવું; દહાડિયા તરીકે કામે જવું.