રોજ પડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રોજ પડવો

  • 1

    રોજ ન ભરાવો; એક દિવસનું મહેનતાણું જવું.