રોજે બેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રોજે બેસવું

  • 1

    રોજની મજૂરીથી કામે લાગવું.