રોજ ભરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રોજ ભરવો

  • 1

    રોજિંદા મહેનતાણે કામ કરવું; દહાડિયા તરીકે કામે જવું.