રોજે રાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રોજે રાખવું

  • 1

    દહાડિયા તરીકે રાખવું.