રોટલાનું ભૂખ્યું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રોટલાનું ભૂખ્યું

  • 1

    આજીવિકા વિનાનું; કંગાળ.