રોટલા-સ્નાન કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રોટલા-સ્નાન કરવું

  • 1

    ભાણા પર બેસવાના સમયે નાહવું.