રોટલા થવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રોટલા થવા

  • 1

    (બે કનકવા) પેચમાં એકઠા થઈ જવા.