રોટલો ખોવરાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રોટલો ખોવરાવવો

  • 1

    આજીવિકા ખોવરાવવી; ચાલુ ગુજરાન બંધ કરાવવું.