રોટલો ઘડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રોટલો ઘડવો

 • 1

  રોટલો કરવો; રોટલો બનાવવો.

 • 2

  મારીમારીને બેવડ વાળી દેવું.

 • 3

  કચડી નાખવું.

 • 4

  કોઈનું નામ દઈને રડવું; છેડો વાળવો.