રોટલો જવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રોટલો જવો

  • 1

    આજીવિકા જવી; રોજી બંધ થવી.