રોટલો ટાળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રોટલો ટાળવો

  • 1

    આજીવિકા ખોવરાવવી; ચાલુ ગુજરાન બંધ કરાવવું.