રોટલો તૂટવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રોટલો તૂટવો

  • 1

    આજીવિકા જવી; રોજી બંધ થવી.