રોટલો થઈ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રોટલો થઈ જવું

  • 1

    ચગદાઈને ચપટ થઈ જવું.