રોટલો પડાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રોટલો પડાવવો

  • 1

    આજીવિકા ખોવરાવવી; ચાલુ ગુજરાન બંધ કરાવવું.