રોણ દાઝવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રોણ દાઝવી

  • 1

    રોહિણી નક્ષત્ર વરસાદ વગરનું જવું.