રોણ રેલવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રોણ રેલવી

  • 1

    રોહિણી નક્ષત્રમાં ખૂબ વરસાદ થવો.