ગુજરાતી

માં રોતડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: રોતડ1રોતડું2

રોતડ1

વિશેષણ

  • 1

    ઝટ રોઈ પડે એવું.

મૂળ

'રોવું' ઉપરથી

ગુજરાતી

માં રોતડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: રોતડ1રોતડું2

રોતડું2

વિશેષણ

  • 1

    ઝટ રોઈ પડે એવું.

મૂળ

'રોવું' ઉપરથી