રોતી શિકલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રોતી શિકલ

  • 1

    રોતલ, ઉદાસી કે શોકાર્ત ચહેરો.