રોદણાં રડવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રોદણાં રડવાં

  • 1

    હતાશ થઈ દુઃખની વાત કહ્યા કરવી.