રોળ વળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રોળ વળવો

  • 1

    ઘાણ નીકળી જવો; ખૂબ નુકસાન થવું; ખૂબ વપરાઈ જવું.