ગુજરાતી

માં લઈની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: લઈ1લૂઈ2

લઈ1

  • 1

    જેમ કે, લઈ આવવું; લઈ જવું ઇ૰.

ગુજરાતી

માં લઈની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: લઈ1લૂઈ2

લૂઈ2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સેવાળ.

  • 2

    નાનો લૂઓ.