લઈ બેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લઈ બેસવું

  • 1

    આરંભ કરવું; માંડવું.

  • 2

    વહોરી લેવું; માની લેવું.

  • 3

    પચાવી પડવું.