ગુજરાતી

માં લેકચરરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: લેકચરર1લેક્ચરર2

લેકચરર1

પુંલિંગ

 • 1

  વ્યાખ્યાતા.

 • 2

  કૉલેજનો એક કક્ષાનો અધ્યાપક.

મૂળ

इं.

ગુજરાતી

માં લેકચરરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: લેકચરર1લેક્ચરર2

લેક્ચરર2

પુંલિંગ

 • 1

  વ્યાખ્યાતા.

 • 2

  કૉલેજનો અધ્યાપક.

મૂળ

इं.