લક્ષમાં ઊતરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લક્ષમાં ઊતરવું

  • 1

    લક્ષ જવું.