લક્ષમાં લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લક્ષમાં લેવું

  • 1

    ધ્યાન આપવું.