લક્ષ આપવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લક્ષ આપવું

  • 1

    ધ્યાન આપવું.