લક્ષ ખેંચવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લક્ષ ખેંચવું

  • 1

    ધ્યાન પર આણવું.