લક્ષ સાધવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લક્ષ સાધવું

  • 1

    ઉદ્દેશ સિદ્ધ કરવો.

  • 2

    નિશાન બરાબર તોડવું.