લંકા બાળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લંકા બાળવી

  • 1

    ગુપ્ત વાત બહાર પાડી દેવી.