લંકા લૂંટવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લંકા લૂંટવી

  • 1

    ઘણો મોટો ખજાનો હાથ ધરવો.