લખોટાચોકઠું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લખોટાચોકઠું

નપુંસક લિંગ

  • 1

    (બાળકોને ગણવા માટે) લખોટાનું ચોકઠું હોય છે તે; 'ઍબેકસ'.