ગુજરાતી

માં લખોટોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: લખોટો1લખોટો2

લખોટો1

પુંલિંગ

  • 1

    અગત્યના કે સરકારી કાગળોનો સીલબંધ બીડો.

  • 2

    મોટી લખોટી.

ગુજરાતી

માં લખોટોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: લખોટો1લખોટો2

લખોટો2

પુંલિંગ

  • 1

    મોટી લખોટી.