લેખ કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લેખ કરવો

  • 1

    લખત કરવું.