લેખ ચલાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લેખ ચલાવવી

  • 1

    લખાપટી કરવી.

  • 2

    ઉતાવળે લખવું.