લેખ લખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લેખ લખવો

  • 1

    લખાણ કરવું; નિબંધ લખવો.

  • 2

    ખતનો મુસદ્દો લખવો.