લેખ લખાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લેખ લખાવવો

  • 1

    શિલા, પતરું ઇ૰ ઉપર લખત કરાવવું.