લેખે લાગવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લેખે લાગવું

  • 1

    ઉપયોગમાં આવવું; મજરે આવવું.