લૂગડાં ઉતારી લેવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લૂગડાં ઉતારી લેવા

  • 1

    લૂગડાં સુદ્ધાં લૂટી લેવાં.